1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ

1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ

Хидравлично свързване на котел PONAST STANDAR line контролен модул RKP. Свързване на 1 бр. отоплителен кръг и 1 бр. Битова Гореща Вода (бойлер със серпентина).