Контакт

Екоефект България ООД.
Ekoeffect Bulgaria LTD.

Технологии и съоръжения за 
енергийно оползотворяване на биомасата 

тел. 00359 895 20 20 20

Магазин: 
с. Дивотино 2350
област Перник
ул. Първа 13

GPS координати 
N42.65514 
E23.04119

Работно време:
понеделник-петък: 1000-1800 ч. 
събота: 1000-1400 ч.

Офис:
office@ekoeffect.com

Продажби: 
sales@ekoeffect.com