Линии за пелетиране - полезни сведения

Какво предлагаме


Всичко което продаваме е свързано по някакъв начин с производството на пелети (малки линии за производство на пелети, дробилна техника за подготовка на материала и др.). 
Ако Вие имате добър източник на биомаса, може да започнете собствено производство на пелети, като използвате нашите машини.

Каква гаранция имат машините?


Машините имат 12 месеца гаранция, която не включва работните им елементи: матрица, ролки, ножове.