Какво предлагаме

Всичко което продаваме е свързано по някакъв начин с производството на пелети (малки линии за производство на пелети, дробилна техника за подготовка на материала и др.). 
Ако Вие имате добър източник на биомаса, може да започнете собствено производство на пелети, като използвате нашите машини.