Услуги

1.Отопление със собствени съоръжения на административни, производствени и т.н. помещения с доказан икономически ефект.

2.Консултации в областта на биомасата – помощ при избор на технология 
или избор на съоръжения за оползотворяването ú.

3.Извършване на тестово пелетиране със суровини на клиента.

4.Отдаване под наем на дробилни машини