• Екоефект България - котли, машини, линии за пелети
  • Водогрейни котли на пелети
  • Автоматични котли на пелети PONAST STANDART line

Екоефект България - съвременни технологии и съоръжения за енергийно оползотворяване на биомасата (котли, машини, линии за пелети).