1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ (с помпени групи)

1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ (с помпени групи)

Хидравлично свързване на котел PONAST STANDAR line контролен модул RKP. 1 бр. отоплителен кръг и 1 бр. Битова Гореща Вода (бойлер със серпентина) посредством помпени групи.