2 бр. отоплителни кръгове + 1 бр. кръг БГВ (помпени групи)

2 бр. отоплителни кръгове + 1 бр. кръг БГВ (помпени групи)

Хидравлично свързване на 2 бр. отоплители кръга (подово + радиатори), които се управляват от един стаен термоатат и 1 бр. Битова Гореща Вода (бойлер със серпентина)