1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ + соларна с-ма

1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ + соларна с-ма

Хидравлично свързване на 1 бр. отоплителен кръг, 1 бр. кръг Битова Гореща Вода (бойлер с 2 серпентини) и соларна с-ма.