1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ

1 бр. отоплителен кръг + 1 бр. кръг БГВ

Хидравлично свързване на котел на пелети PONAST COMFORT line с контролен модул SIGMATEC. 1 бр. отоплителен кръг и 1 бр. Битова Гореща Вода (Бойлер със серпентина)