Хидравлично свързване COMFORT line

Хидравлично свързване COMFORT line

Ходравлично свързване на котел PONAST Comfort line с контролен модул SIGMATEC. Този контролен модул позволява свързване стандартно на 3 бр. помпи (2 бр. отоплителени кръга, Бойлер със серпентила или акумулиращ съд). Този контролен модул, като опция може да се дооборудва чрез добавяне на платки за управление да контролира до 7 бр. отоплителни кръга у управление на соларна с-ма.