Основни елементи на линията Agro

Входящ конвейр за бали слама

Раздробител

Чукова мелница

Пневматичен транспорт до междинен бункер

Междинен бункер с филтрираща прах система

Дозиращ шнеков транспортьор към пелет преса

Пелет преса

Аспирация на пара и прах

Почистващ вибро-транспортьор

Охлаждащ транспортьор

Цтойка за Big-Bag

Пулт за управление

Ел. разпределителна кутия