Възможни допълнения на линията - Agro според специфични потребности на клиента

Бункер и шнеков транспортьор за примеси

Сушилня

Транспортьор за насипна слама и др.

Линията може да се модифицира и пригоди към специални изисквания на клиента, цели и различни видове материал.