Възможни допълнения на линията Agro Plus според специфични потребности на клиента

Сушилня

Транспортьор за насипна слама и др.

Линията може да се модифицира и пригоди към специални изисквания на клиента, цели и различни видове материал