Възможни допълнения на линията Agro Plus според специфични потребности на клиента

  • Сушилня
  • Транспортьор за насипна слама и др.
  • Линията може да се модифицира и пригоди към специални изисквания на клиента, цели и различни видове материал