Възможни допълнения на линията - Wood според специфични потребности на клиента

  • Транспортьори според конкретното разположение, сушилня, смесител за входящи различни материали, пакетираща линия, бункери и др.