Входящ материал за линия Wood Plus

Стърготини или талаш (отпадък при рязане или рендосане на суха дървесина). В случай на по-висока влажност е необходимо входящата суровина да се изсуши до влажност около 14%.