Изходящ продукт - Пелети от линия Wood Plus

  • Гранули с диаметър 6-14 мм(според използваната матрица) и дължина 1-3 пъти диаметъра, без химични добавки, с голяма плътност
  • Свободно събирани или в Big Bag