Основни технически параметри на линия Wood Plus

Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–дървени стърготини или талаш с влажност до14% и твърдост до35 MPa (производителността намалява с повишаване на твърдостта на входящия материал)

Поради факта, че пелетите са производни на естествен/природен материал, капацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията

Линията позволява да се произвеждат пелети от два подобни по размер сипки материала, които предварително се смесват. Състава на сместа се управлява и регулира чрез контролния панел според актуалните характеристики на конкретните материали.

Инсталирана мощност: 120,8 / 140,8 / 179,8 / 219,8 kW

Производствена мощност: около 100 kW/тон произведени пелети

Мимимално застроена площ: 40 m2 (макс. височина на силоза 6,3 m)

Маса: 9,7 / 9,8 / 12,6 / 12,8 тона

Шум: до 80 dB

Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища

Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес