Възможни допълнения на линията Wood Plus според специфични потребности на клиента

Транспортьори според конкретното разположение, сушилня, смесител за входящи различни материали, пакетираща линия, бункери и др.