Допълнително оборудване към брикетиращи преси

Допълнително оборудване към брикетиращи преси и други отпадъци от АГРО преработка, Хартия и др.