Специфични котелни инсталации

Специфични котелни инсталации

Освен стандартнте котли на пелети предлагаме и нестандарти решения като - топловъздушни котли на пелети, котелни инсталации събрани в малък и голям контейнер, каскадно свързване на няколко котела за постигане на по-висока мощност.