Гориво - пелети

Използвано гориво за котлите на пелети са дървесни пелети с размер 6 и 8 мм.