Снимки на пелетизатор MG 100

Бункер на малък пелетизатор MG 100
Табло за управление на малък пелетизатор