Входящ материал за линия Agro

Входящия материал са кръгли бали с диаметър макс. 150 см. или правоъгълни бали с макс. размер 150х150 см., като алтернатива може да се използва и сипък или не балиран материал. Входящата влажност на материала е до 14 %. При по-висока влажност, линията трябва да бъде оборудвана и със сушилня. Стандартното оборудване на линията предполага изходния материал (пелети) да бъдат пакетирани в BigBag или контейнер. Функционирането на всички отделни части на линията е в непрекъснат режим. Управлението на линията е събрано в един единствен контролен модул. Предполага се обслужването да става от един човек обслужващ персонал, който да успява да извършва манипулации с входящите бали слама, смяна на BigBag и др.