Параметри на линията за пелети - Agro

 • Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–раздробена – раздробена пшенична слама с влажност до 14%
  • до около 600 / 850 / 1200 / 1700 кг/час – сено
  • до око ло 500 / 700 / 1000 / 1400 кг/час – рапична слама
 • Kапацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията.Kапацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията.
 • Инсталирана мощност: 125,9 / 157,9 / 190,9 / 226,9 kW
 • Производствена мощност: около100 kW за 1 тон произведени пелети
 • Минимална застроена площ: 60 m2 (макс. височина на силоза 6,3 м.)
 • Маса: 9,5 / 10 / 12 / 13,5 тона
 • Шум: около 80 dB
 • Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища
 • Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес