Концепция и характеристики на линията за пелети Agro

  • За средни и по-големи земеделски производители.Линията е в състояние да обработи около50%от продукцията на слама в кръг с радиус 5-10 km (според статистически данни МЗ Чешка Република) в 1,5 сменен работен режим
  • Линията представлява няколко модула съединени в едно компактно цяло–от подаване на материала до пакетиране на пелетите. Изравнено натоварване и регулиране на производителността на всички технологични единици
  • Автоматично управление, регулация, възможност за диагностика на двигателите
  • Използваемост на съществуващата механизация на ползвателя.
  • Пълна заетост на 1 човек на смяна
  • Без изискване към специфични строителни работи, подходяща за монтиране в съществуващи ферми и обекти с вече изградена инфраструктура. Разгъната площ 60m2, малка маса на всички модули, инсталирана ел. мощност до 130 / 165 / 200 / 235 kW
  • Възможност за промяна и приспособяване към съществуващото разположение на сградата
  • Възможност за модификации на линията според специфични изисквания на ползвателя