Параметри на линията за пелети - Agro Plus

 • Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–раздробена пшенична слама с влажност до 14%
  • до около 600 / 850 / 1200 / 1700 кг/час – сено
  • до около 500 / 700 / 1000 / 1400 кг/час – рапична слама
 • до около 350 / 500 / 700 / 1000 кг/час. - Дървени стърготини или талаш
 • Капацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията.
 • Инсталирана мощност: 130,3 / 162,3 / 195,3 / 231,3 kW
 • Производствена мощност: около100 kW за 1 тон произведени пелети
 • Минимална застроена площ: 60 m2 (макс. височина на силоза 6,3 м.)
 • Маса: 10 / 10,5 / 13,5 / 14 тона
 • Шум: около 80 dB
 • Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища
 • Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес