Основни технически параметри на линия Wood

  • Производителност до около 700 / 1000 / 1400 / 2000 кг/час–дървени стърготини или талаш с влажност до14% и твърдост до35 MPa (производителността намалява с повишаване на твърдостта на входящия материал)
  • Поради факта, че пелетите са производни на естествен/природен материал, капацитета на линията може да се различава от показаните номинални стойности в зависимост от актуалните свойства и състав наконкретно използваната суровина, както и отношението на обслужващият персонал към управлението и поддръжката на линията
  • Инсталирана мощност: 110,9 / 130,9 / 169,9 / 209,9 kW
  • Производствена мощност: около 100 kW/тон произведени пелети
  • Мимимално застроена площ: 40 m2 (макс. височина на силоза 6,3 m)
  • Маса: 8,0 / 8,1 / 10,5 / 10,7 тона
  • Шум: до80 dB
  • Транспорта на материала между отделните модули се извършва посредством затворени безпрашни тр. пътища
  • Линията изпълнява изискванията за хигиена и безопасност на труда, които отговарят на производствения процес