Концепция и характеристика на линията Wood

  • Линията представлява няколко модула съединени в едно компактно цяло–от подаване на материала до пакетиране на пелетите. Изравнено натоварване и регулиране на производителността на всички технологични единици
  • Автоматично управление, регулация, възможност за диагностика на двигателите
  • Използваемост на съществуващата механизация на ползвателя
  • Пълна заетост на 1 човек на смяна
  • Без изискване към специфични строителни работи, подходяща за монтиране в съществуващи ферми и обекти с вече изградена инфраструктура. Разгъната площ 60m2, малка маса на всички модули, инсталирана ел. мощност до 120 / 140 / 180 / 220 kW
  • Възможност за промяна и приспособяване към съществуващото разположение на сградата
  • Възможност за модификации на линията според специфични изисквания на ползвателя