Възможни допълнения на линията - Wood според специфични потребности на клиента