Възможни допълнения на линията Wood Plus според специфични потребности на клиента