Бункери за пелети

Предлагаме различни по размер стандартни бункери за пелети с вместимост от 100 л. до 1000 л. По този начим можем да се адаптираме към специфични изисквания на котелното помещение и желания на клиента.