Котелно помещение Komfort

Това решение е за клиенти изискващи най-високо ниво на комфорт. То включва.

Напълно автоматичен котел на пелети (алтернативни пелети) с автоматично почистване на горелката, топообменниците и изнасяне на пепелта в отделен бункер

Контролен модул SIGMATEC (позволяващ управление на повече отоплителни кръга)

Пневмо-транспортна система за транспорт на пелетите до работния бункер на котела

Сезонен бункер за гориво (текстилен, изграден от плоскости, с метална конструкция, подемен и др.) със система за пълнене на горивото от цистерна

Това решение може да се използва преди всичко за по-големи семейни къщи