MGL800

Малка линия за производство на пелети MGL800

Характеристики на пелетиращата линия

 • Инсталирана мощност - 34 Квт
 • Маса на линията - 780 Кг.
 • Заемана площ – 4,5 м2
 • Макс. височина - 2,23 м.
 • Изисквания към ел.инсталация - 400V/40A
 • Производителност:
     - за пелети от дървени стърготини (мека дървесина) – 220 до 500 кг/ч.

Пелетиращата линия може да се използва с матрици с диаметър 6 и 8 мм.

Изисквания към изходната суровина при пелетиране:

 • Размер: оптималният размер за входящата суровина, който да гарантира коректната работа на линията е 3-3.5 мм. При по-голям размер на частиците значително се намалява производителността на пелетиращата линия.
 • Влажност: оптималната влажност на входящата суровина зависи от естеството на суровината.
  - за дървени стърготини 10-12%

        - за отпадъци от селското стопански до 14%

 

Опции:

 • Централно смазване на пелетизатора