Централно смазване на пелетизатора

Централно смазване на пелетизатора

Централно смазване на пелетизатора

Служи за автоматично смазване на пелетиращите колела и основният лагер на гранулатора

Централно смазване на пелетизатора снимка 1
Централно смазване на пелетизатора снимка 2