Бункер с вместимост 3 м3

Бункер с вместимост 3 м3

Междинен Бункер с вместимост 3 м3

Проектирано към линия за производство на пелети MGL, като междинен бункер на надробената суха суровина (слама, сено, стърготини и др.) подготвена за пелетиране. Част от бункера е циклон и пневмотранспортна с-ма, филтрираща с-ма и транспортен шнек за пълнене на бункера на пелетиращата линия, както и нивомери за макс. и мин. ново материал в бункера на пелетиращата линия. Бункерът е снабден също и с бъркалка.

бункер снимка 1
бункер снимка 2
бункер снимка 3
бункер снимка 4