BrikStar EK 20

Брикетираща преса BrikStar EK 20

Брикетирането на материал си заслужава дори и с малка машина при сух дървен материал. Това е доказано от продадените 50 BrikStar EK 20 за 8 месеца.

Защо да раздавате отпадъка си безплатно, когато може да се отоплявате комфортно с дървени брикети? Пресата може да работи и в студено помещение (не отопляемо), с което ще спестите място в цеха и след като обработи изсипания в машината материал тя сама ще спре. С брикетиране на отпадъка, обема му ще се намали до х 8 пъти. Може да си произведете от собствения отпадък качествено гориво, което ще складирате на по малка площ.

Лесно управление нисък разход на ел. енергия

Пресата към включва само към ел. преносната мрежа, без сложни инсталации и монтажи. Управлява се единствено с бутон за вкл. и изкл. Може да я оставите да работи без надзор и персонал, да излезете от помещението, защото сама ще се изключи когато материала в бункера и свърши. Инсталираната мощност е малка, само 2,4 kW.

Безопасна експлоатация Квадратен бункер с обем 0.6 м3, със стъпаловидна конструкция на дъното, механично задвижвано рамо и скосени ъгли за пълно изразходване на изсипания в него материал. Сито разположено в бункера осигурява безопасна работа на обслужващият персонал. Служи също като преграда пред по-големи парчета дървесина да попаднат в бункера. Едностранно брикетиране

Брикетиращата камера с овална форма от едната си страна е затворена от плътна преграда. Всеки брикет е натиснат с максимално възможната сила на пресата. Производителността на пресата зависи от насипната маса на материала. Брикетите изпадат от машината в предварително подготвена опаковка.

Работна среда

Пресата може да бъде снабдена с хидравлично масло за работа при ниски температурни условия. Може да бъде използвана в не отопляемо помещение или отвън под навес.

В случай на свързване на машината към друга система работеща под налягане може да се стигне до издухване на материал и прах от брикетиращата камера при една от работните позиции на машината. При работа на машината с отворен бункер това количество е незначително.

Материал за брикетиране

 • дървесен отпадък под формата на стърготини и талаш
 • оптимална влажност 8 до 12 %
 • размер на материала по малък от 10 mm в един от размерите му
 • насипна маса минимално 70 kg/m3
 • други материали препоръчваме да се тестват предварително

Свойства на брикета

Брикета има форма на цилиндър с диаметър 62 mm, дължина 20 до 30 mm, калоричност 15 – 18 MJ/kg. Може да бъде изгарян във всички видове камини, котли, печки на твърдо гориво. Високата ми калоричност най-добре се оползотворява при използване на пиролизни котли.

Стандартно оборудване

 • Бункер на пресата с обем 0,6 m3

Технически параметри: модел BrikStar EK20

 

 • диаметър на брикета 62мм.
 • Производителност кг/час +/- 10% 10-30 кг/час.
 • Инсталирана мощност 2,4 kW
 • Маса на пресата 385 кг.

 

Технически и експлоатационни условия

 

 • разрешен размер на входящият материал до 30мм 8-12 hm%
 • специфично тегло на пресования брикет 700 – 1100 kg/m3
 • максимална работна температура на хид. масло 60 °C
 • максимално работно налягане 180 bar (18 MPa)
 • температура на околната среда – работна +5 до +35 °C

 

Общи технически параметри

 

 • изисквания към ел. мрежата 400 V
 • напрежение в модула за управление 24 V
 • защита на ел. елементите IP54
 • шум 75 dB
 • работни часове 1-сменен режим съобразен с темп. на маслото

 

 

Брикет преса ЕК20
Бункер брикет преса ЕК20