Стационарна стойка за пълнене в чували

Лесно и евтино пълнене на брикети в чували без ел. захранване

Стандартно оборудване на стойката

Оборудване което осигурява пълнене на произведените брикети в шест броя чували и то без използването на ел. енергия. и без завъртане на самата стойка.

Основни предимства

  • лека и елементарна конструкция пряко свързана с брикетиращата преса
  • достъпна за всеки цена без последващ разход на ел. енергия
  • възможност за настрока във височина спрямо използваните чували
  • подходяща за всички брикетиращи преси с диаметър на брикета от 40мм до 90мм
  • безопасна за обслужващият персонал, няма въртене на самата стойка