Въртяща се стойка за пълнене в чували RS

Въртяща се стойка за пълнене в чували RS

е предназначена за лесно пълнене на брикетите в чували. Доставя се в монтирано състояние без чувалите. Може да бъде поръчана със стойки за шест или десет чувала. Височината на стойката моце да бъде променята според дължината на използваните чували.

Стандартна стойка за пълнене в чували RS:

След включване стойката започва да се върти и така да се пълнят всички чували равномерно.Това решение изисква намеса от оператор и ръчно измерване на теглото на чувалите след сваляне от стойката. Завръзване или лепене на чувалите трябва да се извърши чак след изпаряване на остатъчната влага от брикета и не е автоматизирано.

Стойка снабдена с кантар RS-W:

След включване на оборудването брикетите започват да падат и пълнят един чувал, чак след запълването на чувала до определеното от оператора тегло стойката се завърта, за да започне да се пълни следващият чувал.Контролният модул с дисплей позволява лесно да се настрои исканото тегло на чувала. Когато се напълнят всички чували, стойката спира и контролният модул дава сигнал за смяна на чувалите. Измерването е изключително точно. Завръзване или лепене на чувалите трябва да се извърши чак след изпаряване на остатъчната влага от брикета и не е автоматизирано. 

Основни плюсове:

  • компактна масивна конструкция
  • минимални разходи за монтаж
  • нисък разход на ел. енергия
  • избор от 2 ценови равнища на оборудване
  • много точно теглово измерване при модела с кантар
  • лесно обслужване, качествена изработка