BrikStar CSDБрикетираща преса BrikStar CSD

Преса BrikStar CSD с уникален правоъгълен бункер с 2 механично въртящи се рамена е разработена за инсталиране под компактните мобилни аспирационни системи Vacumobil за много лек, едър или прашен материал.

Правоъгълен бункер с душнеково захранване

Здравият двушнеков захранващ механизъм в просторния захранващ жлеб подава материала към пресоващата камера като позволява оптимално изпразване на бункера и висока пропускателна способност, дори когато се брикетира много лек материал. Новият бункер с правоъгълна формаи може да бъде добро решение за монтаж в стеснени помещения или може да помогне за обезпрашаване на при много прашна работна среда.

Променлив дизайн, безопасна експлоатация

BrikStar CSD може да бъде произведен в ляво и дясно изпълнение и други възможни решения. Бункера е снабден с контролен прозорец на демонтиращата се челна преграда.

Компактно устройство - преса и управление

Пресата се доставя на една основа с минимални разходи за монтаж. Свързване на брикет пресата със аспирацията Vacumobil на ф-ма HÖCKER POLYTECHNIK отговаря на най-строгите норми на ЕС за безопасност и хигиена. С оглед на конструктивната височина тази брикетираща машина не бива да бъде експлоатирана с отворен нагоре бункер в съответствие с норма DIN EN ISO 13857 (не е разрешено ръчно подаване). Подходяща е при свързване с допълнително оборудване на HÖCKER POLYTECHNIK Vacumobil или друго подобно.

CSD – компактен, хитър и двоен

Пресата се отличава с компактно изпълнение, модерно управление, надеждна хидравлична пресоваща камера, което осигурява максимална плътност на материала. За непрекъснат режим на работа може да бъде дооборудвана със хидравлично охлаждане на маслото. Автоматичната регулация на качеството на брикета и подаващият в пресоващата камера шнек минимизират колебанията в производителността породени от разлика в преработвания материал от много фин до груб материал. Бункера може да бъде снабден с датчик за ниво на материала, който ще осигури пускане на машината след ново запълване на бункера с нов материал.

Материали подходящи за брикетиране без използване на слепващи в-ва
 • Материалът който се брикетира трябва да изпълни следните условия: влажност 8 до 15 %, размер по-малък от 15 mm и сипка маса минимално 70 kg/m3
 • трици
 • стърготини и прах от всички видове дърво и някои тропически видове дървесина
 • надробена хартия
 • хартиен прах

За други материали препоръчваме да се извърши проба.

Характеристики на брикета

Брикета има цилиндрична форма с диаметър 65 mm, дължина 30 до 50 mm, калоричност 15 – 18 MJ/kg. Може да бъде изгарян във всички видове камини, котли, печки на твърдо гориво. Високата ми калоричност най-добре се оползотворява при използване на пиролизни котли

С брикетиране на материала, обема му ще се намали до х 8 пъти,така отпадъка по-евтино се транспортира и складира. Голям принос на брикетиращите машини е оползотворяване на отпадъците и намаляване на прашността производствените помещения.

Стандартно оборудване

Текстов дисплей, позволяващ лесни индивидуални настройки

извеждане на брикета – 2 бр. Пластмасови колена

Кръгъл прозорец, демонтираща се челна страна на бункера

Технически параметри: модел BrikStar BrikStar CSD-3 / CSD-4

 • диаметър на брикета 65мм.
 • Производителност кг/час +/- 10% 20-40 кг/час. / 40-60 кг/час.
 • Инсталирана мощност 4,9 kW / 5,9 kW
 • Маса на пресата 660-710 кг.
 • Обем на бункера 0,6 м3

 

Технически и експлоатационни условия

 • разрешен размер на входящият материал до 30мм 8-12 hm%
 • специфично тегло на пресования брикет 900 – 1100 kg/m3
 • максимална работна температура на хид. масло 60 °C
 • максимално работно налягане 180 bar (18 MPa)
 • температура на околната среда – работна +5 до +35 °C

Общи технически параметри

 • изисквания към ел. мрежата 400 V
 • напрежение в модула за управление 24 V
 • защита на ел. елементите IP54
 • шум 77 dB
 • работни часове 1-сменен режим съобразен с темп. на маслото

 

Брикетираща машина CSD
Брикетираща машина CSD отпред
Брикетираща машина CSD бункер
Брикетираща машина CSD aspirator