BrikStar 200, 300, 400

Брикетираща преса BrikStar 200, 300, 400

Брикетиращи преси BrikStar се произвеждат на базата на повече от 20 г. Опит на Чешката копаният BRIKLIS. Предназначени са за средно големи производства с едно – две и три сменен работен режим

Отличават се с компактно изпълнение, модерно управление, надеждно хидравлично пресоващо оборудване, което осигурява максимална плътност на брикета. За непрекъснат режим на работа стандартно са оборудвани с охлаждаща система за маслото на хидравликата. Автоматичната регулация на размера на брикета и подаващия шнек към пресоващата камера свежда до минимум колебанията в производителността на пресата породени от разлика в материала – от много ситен до едър. Сензор за минимално ниво в бункера регулира автоматичното спиране и пускане на машината, като не позволява на машината да работи излишно без материал.

Материали подходящи за брикетиране без използване на слепващи в-ва

Материалът който се брикетира трябва да изпълни следните условия: влажност 8 до 15 %, размер по-малък от 15 mm и сипка маса минимално 70 kg/m3

 • трици, стърготини и прах от всички видове дърво и някои тропически видове дървесина
 • рапична и пшеничена слама, надробени енергийни култури, лен и коноп
 • надробена хартия, хартиен прах
 • текстилен прах и къси текстилни влакна
 • голямо обемни или прахови промишлени отпадъци от аспирации
 • полиуретан, някои видове композитни пластмаси

За други материали препоръчваме да се извърши проба.

Характеристики на брикета

Брикета има цилиндрична форма с диаметър 65 mm, дължина 30 до 50 mm, калоричност 15 – 18 MJ/kg. Може да бъде изгарян във всички видове камини, котли, печки на твърдо гориво. Високата ми калоричност най-добре се оползотворява при използване на пиролизни котли

С брикетиране на материала, обема му ще се намали до х 8 пъти,така отпадъка по-евтино се транспортира и складира. Голям принос на брикетиращите машини е оползотворяване на отпадъците и намаляване на прашността производствените помещения.

Стандартно оборудване

 • Извеждане на брикета от брикетиращата камера – 2 бр. пластмасови колена
 • Сензор за минимално ниво на материала в бункера
 • Ревизионен отвор/врата
 • Охлаждане на хидравличното масло

Технически параметри: модел BrikStar 200

 • Диаметър на брикета 65мм.
 • Производителност кг/час +/- 10% 180-220 кг/час.
 • Инсталирана мощност 16kW
 • Маса на пресата 1450 кг.
 • Обем на бункера 2м3, 3м3

Технически параметри: модел BrikStar 300

 • Диаметър на брикета 65мм.
 • Производителност кг/час +/- 10% 280-320 кг/час.
 • Инсталирана мощност 20kW
 • Маса на пресата 1550 кг.
 • Обем на бункера 2м3, 3м3

Технически параметри: модел BrikStar 400

 • Диаметър на брикета 65мм.
 • Производителност кг/час +/- 10% 380 - 420 кг/час.
 • Инсталирана мощност 32 kW
 • Маса на пресата 2500кг.
 • Обем на бункера 3м3

Технически и експлоатационни условия

 • разрешен размер на входящият материал до 30мм 8-12 hm%
 • специфично тегло на пресования брикет 900 – 1100 kg/m3
 • максимална работна температура на хид. масло 60 °C
 • максимално работно налягане 180 bar (18 MPa)
 • температура на околната среда – работна +5 до +35 °C

Общи технически параметри

 • изисквания към ел. мрежата 400 V
 • напрежение в модула за управление 24 V
 • защита на ел. елементите IP54
 • шум 77 dB
 • работни часове 3-сменен режим на работа

 

 

снимка BrikStar 400