Техника за раздробяване на стружки

Дробилна техника за редуциране на размера на стружките преди брикетиращата преса.

Материали, които съдържат дълги и оплетени стружки е необходимо да бъдат раздробени преди пресоването им. В зависимост от вида и размера на Вашият материал, ние ще Ви предложим най-подходящата за целта техника за раздробяване и подготвяне на материала преди брикетиране.

http://www.drobilki.bg/