Допълнително оборудване към брикетиращи преси за метал

Избираемо допълнително оборудване извън стандартното:
  • Сензор за минимално ниво на материала в бинкера на пресата
  • Вибрационен сепаратор на стружки
  • Шнекови транпортьори
  • Вана с помпа за екструдираният флуид от материала при брикетиране
  • Контролен модул с управление на входящ транспортьор контролиран от сензора за ниво на материала в бинкера
  • Хидравлично масло позволяващо работа при температура по-ниска от + 5 °C
  • Избираеми по размер бункери за материал над пресата

Избираем бункер на пресата

Бункер с четири шнека 4SN с обем 0,7 или 1,2 м3 предназначен за обработка на по-дълги стружки, които не са сипки, но пък може лисно да се разплетат. Дъното на бункера е снабдено с 4 бр. шнекове с различни обороти диаметър и притискащ валяк. Тази система от шнекове ще наруши дължината на стружките преди пресоването им.

Бункер за стружки с вибрационно дъно с размер 6 - 10 м3   - Този бункер представлява масивна конструкция преднанзачен за складиране на материала. Вибрационното дъно предвижва материала според исканото от Вас количество в шнеков транспортьор. На дъното на бункера има интегрирано сепариращо сито за обемен материал. Шнеков транпортьор 10мм. здрава спирала без ос предвижва стружките към бункера на пресата след сигнал даден от сензора за ниво - изцяло автоматичен режим на работа. Този бункер се пълни посредством контейнери или челен товарач. Обема на материала в бункера може да стигне дори за 8 часа работа на пресата.