Изсипващо устройство VZ800

Изсипващо устройство VZ800

Предназначено е за безопасна, ефективна и работа без обслужващ персонал при манипулация със сипък материал, например за пълнене на бункера на брикетиращата преса със сипък материал или пълнене на шредера със спластени дълги стружки.