Пресяващо и сепариращо оборудване

Пресяващо и сепариращо оборудване

Вибрационно сито за големи парчета

Вибрационното сито безопасно отделя по-големите парчета материал с по-голями размери негодни за брикетиране. 

Магнитен Сепаратор

За отделяне посредством магнит на металните (желязо) материали от алуминиевите стружки.

 

Сепаратор
Сепаратот 2
Магнитен сепаратор