Линия Agro Plus

Предназначена е за ефективна преработка на биомаса (слама, сено) от зърнени култури , маслени култури, бобови култури, треви и енергийни култури в качествено гориво във формата на агро пелети.