Управление STANDART line

Управление STANDART line

Автоматичен котел на пелети, който се управлява от стаен термостат. Снабден е с автоматично запалване и полуавтоматично почистване на топлообменниците. Котела управлява стандартно 1 отоплителен кръг + 1 кръг БГВ. Допълнително може да бъде оборудван с GSM модем за управление от разстояние.

Основните предимства на тези котли са:

  • АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ осигурено от контролния блок който заедно със стайния и бойлерния термостат осигурява комфорт на ползвателя при максимално пестене на гориво.
  • Оптимизирано КОТЕЛНО ТЯЛО произведено от висококачествена стомана перфецтно трансформиращо топлинната енергия генерирана при изгаряне на горивото и осигуряващо икономична експлотация и дългосрочна оперативна сигурност.
  • Резултатната ефективност на котела значително превишава тази на класическите котли на твърдо гориво и достига даже повече от 92%.
  • КОНТРОЛЕН МОДУЛ  с модерно устройство-контролира котела автоматично като осигурява висока ефективност на неговата работа.
  • ПРЕОРИТЕТНО ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА -осигурено от структурното и софтуерно оборудване, без допълнителни регулиращи елементи.

  • БЕЗДИМНО ИЗГАРЯНЕ НА ГОРИВОТО - системата на горелката с два независими двигателя и керамичния каталитичен рефлектор осигуряват перфектно изгаряне,което обезпечава високата енергийна ефективност на котела, също така и отличните екологични показатели на съдържание на вредни вещества в продуктите от изгарянето(20-50 пъти по-малки от тези на обикновените котли).

  • СИГУРНОСТ НА РАБОТАТА осигурена от разделната структура на транспортните маршути за горивото и избрания транспортен режим

  • МОДУЛАЦИЯ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ (1-5 степени) на котела прави възможно адаптирането на производството на топлинна енергия нужна на сградата в този момент

  • Обшивката на продукта е боядисана чрез високоустойчиво прахово боядисване което  е идеално устойчиво на околните влияния и осигурява отличен външен вид на продукта дълго време.