Управление на котел PONAST

Автоматични котли на пелети PONAST се делят на 2 варианта в зависимост от управлението с което са оборудвани

STANDART line - управление RKP

COMFORT line -  управление SIGMATEC