Управление COMFORT line

Управление COMFORT line

Този тип колтли представлява изцяло нова генерация автоматични котли на пелети. Конструктивно произлиза от котлите от line 2, но с редица подобрения. От които основните са:

 • Нов модерен контролен модул с интуитивно управление (сензорен дисплей) о възможност за отдалечена “online” комуникация.
 • Управление до 5 отоплителни кръга, БГВ, акумолиращ съд или соларна система посредством контролният модул на котела (стандартно 2 отоплителни кръга + 1 кръг БГВ)
 • Нов дизайн, по-добри характеристики на изолацията и висока ефективност на изгарянето, които водят до пестене на пелети

Контролен модул SIGMATEC:

 • АВТОМАТИЧНА РАБОТА на котела
 • Управление на отоплителни кръгове –радиатор, подово, топловъздушно отопление
 • Управление на акумулиращ съд или подгряване на БГВ
 • Управление на соларна система
 • Управление на каскадно свързани котли
 • Управление чрез сензорен екран TFT дисплей 5,7"
 • Възможност за отдалечен контрол на котела през TCP/IP
 • Възможност за сваляне на данни от котела на USB памет
 • Интуитивно управление
 • Възможност за работа на котела на конкретно определена мощност и на модулирана мощност
 • Възможност за управление на отоплителните кръгове чрез еквитермална регулация
 • Стандартно оборудван за управление на 2 отоплителни кръга и 1 кръг за битова гореща вода
 • Възможност за управление на 7 отоплителни кръга – допълнителна опция
 • Възможност за управление както чрез термостат така и с избран бр. термометри
 • Възможност за настройка на часови прозорци при управлението на отоплителните кръгове
 • Възможност за актуализация на програмите през USB вход или TCP/IP.

 

Управление COMFORT line 1
Управление COMFORT line 2
Управление COMFORT line 3
Управление COMFORT line 4