KP 52.1 (44.9 kW)

KP 52.1 (44.9 kW)

Котел на пелети PONAST KP52.1S с мощност от 13,5 до 44,9 kW

Този модел котел представлява изцяло нова генерация автоматични котли на пелети COMFORT line. Конструктивно произлиза от котлите от Sandart line, но с редица подобрения от които основните са:

Нов модерен контролен модул SIGMATEK: с интуитивно управление (сензорен дисплей) о възможност за отдалечена "online" комуникация.

Управление до 5 отоплителни кръга + БГВ, акумолиращ съд или соларна система посредством контролният модул на котела (стандартно 2 отоплителни кръга + 1 кръг БГВ или Акумулиращ съд). Нов дизайн, по-добри характеристики на изолацията и висока ефективност на изгарянето, които водят до пестене на пелети.

Основни предимства:

  • АВТОМАТИЧНА РАБОТА на котела
  • Управление на отоплителни кръгове -радиатор, подово, топловъздушно отопление
  • Управление на акумулиращ съд или подгряване на БГВ
  • Управление на соларна система
  • Управление на каскадно свързани котли
  • Управление чрез сензорен екран TFT дисплей 5,7"
  • Възможност за отдалечен контрол на котела през TCP/IP
  • Възможност за сваляне на данни от котела на USB памет
  • Интуитивно управление
  • Възможност за работа на котела на конкретно определена мощност и на модулирана мощност
  • Възможност за управление на отоплителните кръгове чрез еквитермална регулация
  • Стандартно оборудван за управление на 2 отоплителни кръга и 1 кръг за битова гореща вода
  • Възможност за управление на 5 отоплителни кръга + БГВ, акумолиращ съд - допълнителна опция
  • Възможност за управление както чрез термостат така и с избран бр. термо датчици
  • Възможност за настройка на часови прозорци при управлението на отоплителните кръгове
  • Възможност за актуализация на програмите през USB вход или TCP/IP

Този практичен котел е снабден с автоматично запалване, автоматично почистване на топлообменниците и автоматично изнасяне на пепелта в отделен бункер. Котела може да се управлява автоматично чрез "еквитермална регулация" според външна температура. Неговото предназначение преди всичко е за отопление на семейни къщи с ниски топлинни загуби (енергийно ефективни обекти), работата на котела се контролира от стаен термостат или температурен сензор. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM и интернет.

Обслужване и поддръжка:

Котела на пелети PONAST KP52.1S е автоматичнен, не се изисква постоянно обслужване. Обслужването се изразява в проверка на количеството пелети в бункера за гориво.

Пелети:

Котела е предназначен за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6 мм и 8 мм.

Техническо описание:

Котела представлява котелно метално тяло с дебелина на стените 3 – 6,3 мм. горелка изработена от огнеупорна неръждаема стомана, керамични части, изолация и капаци на котелното тяло, електронен контролен модул управляващ всички работни процеси и шнекове за подаване на гориво. Котела включва и елементи осигуряващи безопасна работа на оборудването. Автоматичния режим на работа на котела се осигурява от контролен модул RKP, най-често допълнен от стаен термостат. Мощността на котела се регулира в диапазона от 30 – 100 % от номиналната му мощност, при което в целия си диапазон на работа котела постига висока ефективност и ниски вредни емисии. Котела е необходимо да се дооборудва с подходящ бункер за пелети, който може да се позиционира от лявата или дясната му страна. Котела е Чешко производство.

Технически параметри KP52.1S

  • Номинална мощност                         kW 44,9
  • Диапазон на действие                       kW 13,5  –  44,9
  • Разход на гориво                               kg/h ~ 3,1 - 10,3
  • Ефективност на горивния процес   % 91,2
  • Клас на котела                                    5
  • Температура на изгорели газове           109,5 - 140,6 °C
  • Маса                                                    kg 520
  • Комин                                                             mm 160
  • Размери (Ш/Д/В)                                816x1078x1595mm
  • Работно налягане                               bar >2,5
  • Изисквана тяга                                   8 Pa
  • Изходяща вода                                    60-80С
  • Минимална t на входяща вода         55 С

 Електрически параметри

  • Присъединителна мощност              230V AC, 50Hz
  • Разход на ел. енергия                        W 210
  • Eл. защита на контролния модул      IP54
  • Eл. защита на електроинсталацията IP20

 Стандартно оборудване на котела

  • Котелно тяло с врати и капаци
  • Автоматично почистване на топлообменника
  • Автоматично изнасяне на пепелта в отделен бункер
  • Вортекс генератори – 36 бр.
  • Керамични части 1+4         
  • Горелка с шнек и вентилатор
  • Шнеков транспортьор 1 и 2 със самостоятелно задвижване
  • Контролен модул SIGMATEC (Управлява 2 отопл. кръг + 1 кръг БГВ или Акумулиращ съд)
  • Опция за добавяна на допълнители отоплителин кръвове, Управление на соларна с-ма, Акумулиращ съд, БГВ
  • Ел. Запалване
  • Облоцовка на котела и изолация 8 см.
  • Средство за ръчно почистване
  • Инструкция за инсталация и експлоатация
котел KP52.1S ляво